Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Matej Bel

30. listopadu 2006 v 21:50 | StEvE |  Životopisy
Matej Bel sa narodil 22. marca 1684 v Očovej v bývalej Zvolenskej stolici rodičom Matejovi Belovi a Alžbete, rodenej Cesnekovej. V rokoch 1690 - 1703 Bel navštevoval základné a stredné školy na Slovensku a v Maďarsku. Keď si osvojil základy čítania, navštevoval školy v Lučenci, Kalinove, v Dolnej Strehovej, Banskej Bystrici, Bratislave, vo Veszpréme a neskôr zs v Bratislave. V rokoch 1704 - 1708 študoval na Univerzite v Halle, kde aj ukončil svoj štúdiá, a začal pracovať.

Mateja Bela po je ho smrti nazval uhorský literárny historik Alexius Horányi "Veľkou ozdobou Uhorska". Ale už jeho učení priatelia ho označovali za "najslávnejšieho a najdokonalejšieho polyhistora", za "histografa uhorského kráľovstva" a podobne. Ako vedec zasiahol totiž do viacerých odborov prírodných vied, predovšetkým však vynikol v histórii a v geografii. Matej Bel otváral v starom Uhorsku brány modernej vede, rozvíjajúcej ideológiu a metodológiu prvej európskej vedeckej revolúcie, na čele ktorej stáli taký "obri učenosti, ducha a charakteru" ako ich nazval fridrich Engels, akými boli vo vedeckom živote 16. a 17. storočia Mikuláš Kopernik, Giordano Bruno, Galileo Galilei a další. Bel bol uvedomelým odporcom stredovekej scholastiky ako pedagóg i ako vedec. Nadväzoval na moderné európske myslenie, najmä na empirizmus a racionalizmus, nielen cez nemecké kultúrne prostredie, ale rozvíjal už aj jeho domáce tradície, reprezetované v druhej polovici 17. storočia profesormi prešovského evanjelického kolégia, baconistom Jánom Bayerom a atomistom Izákom Cabanom. V dielach Mateja Bela sa najčastejšie stretávame z menami reprezentantov empirizmu a racionalizmu, a Angličanom Francisom Baconom a Francúzom Reném Descartom. To však neznamená, že Matej Bel vo vedeckom myslení pretrhol všetky kontakty s tradičným kresťanským svetonázorom. Bol to u nás iba počiatok procesu veľkého myšlienkového prelomu, v ktorom sa menil dokonca i samotný Bel; najmä na konci života si už podáva ruku z osvietenstvom.
Matej Bel je však aj priekopníkom druhej výraznej črty vedeckej revolúcie: je organizátorom moderného vedeckého života. S Belovým menom sa v polovici tridsiatych rokov spája odvážny pokus o založenie celouhorskej učenej spoločnosti so sídlom v Bratislave. Išlo o jeden z typov vedeckých akadémii, aké sa začali v západnej Európe zakladať od začiatku 17. storočia. Spoločnosť mala vydávať vedecký časopis Observationes Posonienses - Bratislavské pozorovania.
Návrh sa z rôznych príčin nerealizoval. No Matej Bel bol úspešnejší v projektovaní a v organizovaní komplexného vlastivedného výskumuUhorska. Náročný projekt Starého a nového Uhorska, ktorý predložil v dvatsiatych rokoch 18. storočia, sa síce práve pre svoju náročnosť neuskutočnil, sám ho však aspoň čiastočne realizoval v mnohozväzkových Notíciách( Notitia Hungariae novae historici-geographica - Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku). A čo sú vlastne Notície? Sú najdôležitejším Belovým vedeckým dielom. Predstavujú epochálne dielo, ktoré vzišlo z belovho vedeckého projektu, z jeho vlastivednej koncepcie výskumu súvekého Uhorska, ako i z jeho organizačných aktivít. V záujme realizácie Notícií Bel dokázal zorganizovať tím spolupracovníkov ( boli medzi nimi napríklad Ján Matolay, Jín Tomka Sásky, Samuel Mikovíni, Andrej Cemanka, J. Richter, Juraj Buchholtz a mnohí iní), ktor9 pre potreby diela zhromaždili množstvo potrebných vedeckovýskumných údajov o histórii a živote jednotlivých stolíc súvekého Uhorska. Dielo sa zrodilo po viacročnej namáhavej práci a iba časť vyšla tlačou ( jednotlivé zväzky Notícií vychádzali vo Viedni v rokoch 1735 - 1742). Už vo svojej dobe Notície vzbudili neobyčajnú pozornosť v Uhorsku i vo svete a stali sa - obrazne povedané - najvýznamnejším drahokamom "veľkej ozdoby Uhorska" - dobre známej metaforickej charakteristiky, ktorou vyznamenala história Belovo vedecké účinkovanie. V Notíciách začal Matej Bel publikovať historické a zemepisné vedomosti stolíc Preddunajska, ktoré zhodou okolností ležali prevažne na území západného a stredného Slovenska. A samozrejme začal s tou najdôležitejšou, z Bratislavskou. Opis tejto stolice ukončil až v druhok zväzku, ktorý odovzdal do rúk cisára v roku 1736. Uverejňuje v ňom notície Turčianskej, Zvolenskej a Liptovskej stolice. Roku 1737 vyšiel tretí zväzok, notície stolíc Peštianskej, Pilišskej a Šoltskej. Štvrtý zväzok mohol uzrieť svetlo sveta až roku 1742. Uverejnil v ňom notície Novohradskej, Tekovskej, Nitrianskej, Hontianskej a Malohontianskej stolice.
V roku 1740 zomrel patrón Notícií Karol IV., a k vydaniu nasledujúcich zväzkoch už nedošlo.
V notíciách každej župy píše Matej Bel najprv o "starých obyvateľoch", potom o súčasných, obyčajne v poradí Maďari, Nemci, Slováci, Ukrajinci a ďalší, ale pri niektorých slovenských stoliciach dáva na prvé miesto Slovákov. Každý národ má tu svoj portrét - dejiny, stručne o mravoch, o odeve a o zvykoch a napokon o zamestnaní.
Slovenskému ľudu okrem veľkej pracovitosti pripisuje ako zvláštnu črtu veselosť. Zvlášť vraj mladí ľudia milujú spev a najmä tance. V mladších rokoch svojho života Matej bel ako uvedomelý a aktívny stúpenec pietizmu, mnohých smeroch spoločensky progresívneho protestantského cirkevno-náboženského smeru, vydal niekoľko prekladov náboženských kníh v bibličtine a madarčine. Medzi nimi je na čelnom mieste Biblia sacra aneb Biblí svatá, ktorú sčasti preložil, sčasti upravil a pripravil na vydanie. Ako pietistický pedagóg, rektor evanjelických gymnázií v Banskej Bystrici a Bratislave si Bel počínal s neobyčajnou pedagogickou erudíciou. Jeho pedagogické koncepcie vzišli síce z postulátov a inštrukcií pietististicky orientovanej pedagogiky, vyznačovali sa však osobnostnými vkladmi tvorivého pedagóga. Prejavovali sa najmä v Belovom úsilí prispôsobiť pedagogické metódy a ciele potrebám doby. V súvislosti s tým sa veľký začal prikladať pomocnej výučbe tzv. Krajinských jazykov. Bibličtinu - súvekú formu spisovného jazyka Slovákov - Bel zaviedol do pedagogického programu banskobystrického i bratislavského gymnázia, podobne nemčinu a maďarčinu. Vyučovanie týchto jazykov sa usiloval zabezpečiť vydávaním a upravovaním jazykových učebníc, resp. Účasťou na edíciách gramatických diel ( učebnica maďarčiny Der ungarische Sprachmeister, učebnica nemčiny Institutiones linguae germanicae, predhovor k Doležalovej Gramatike česko-slovanského jazyka). Hlavným cieľom týchto prác bolo jednaj podnecovanie záujmu o kultúru národných jazykov, ale aj humanistické úsilie o zbližovanie mnohonárodnostného Uhorska. V predhovore k Doležalovej gramatike píše: "Z vlastnej skúsenosti dodávam, lebo som jednak milovníkom, jednak znalcom česko-slovanského jazyka, že jedine náš jazyk český môže s krásou všetkých európskych jazykov nielen závodiť, ale ich aj prevýšiť." A to je jedna z najkrajších chvál na češtinu ako kultúrny jazyk Slovákov. Belove predstavy o starobylosti a autochtónnosti Slovákov a o ich jazyku žili dlho aj v nasledujúcich generáciách a prispeli k rastu národného povedomia. Matej Bel ovplyvnil aj koncepciu slovenských národných dejín.
Belovo vedecké i spisovateľské dielo, tlačené i nevydané spisy, by zaplnili celú knižnicu. Je takmer neuveriteľné, že sa to všetko pretavilo v hlave a prešlo perom jedného človeka - aj keď mal mnoho spolupracovníkov. Bel ako vedec a organizátor hádam dodnes patrí medzi najväčších z bývalého uhorského štátu.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

1 katarina katarina | E-mail | 25. března 2007 v 19:43 | Reagovat

je super na referaty fakt ani som o nej nevedela stalo to za to...

                       Boh vas zehnaj

2 Lela Lela | 25. května 2007 v 16:05 | Reagovat

Je to fakt super nikde inde nieco taketo nenajdem.

3 merry merry | E-mail | 22. října 2007 v 7:52 | Reagovat

nadaaaaaaaaar , Boh zehnaj vasej práci , ste mi zahránili život

4 Chester Chester | 13. prosince 2007 v 16:01 | Reagovat

good na projekty!!!

5 Daivy Daivy | E-mail | 15. ledna 2008 v 14:49 | Reagovat

Fakt dobra stranka

6 blindak blindak | E-mail | 24. února 2008 v 10:02 | Reagovat

jop je to good ale wikipedia sa mi viac paci :)

7 miša miša | 25. března 2008 v 18:14 | Reagovat

je to supa vec tato strankaaa

8 lovegirl lovegirl | 8. dubna 2008 v 19:36 | Reagovat

Ty kks co robite taku vedu s tej stranky sak to je hrozne vy ste divny ludia take debiliny tu popisete.......jeej super straasnka jak sibnuty...cmuuq

9 jajka jajka | 13. dubna 2008 v 14:37 | Reagovat

celkom dobra sranka

10 JOJO JOJO | 30. září 2008 v 18:26 | Reagovat

dobra stranka ked mam urobit do skoli referat

11 JOJO JOJO | 30. září 2008 v 18:26 | Reagovat

dobra stranka ked mam urobit do skoli referat

12 JOJO JOJO | E-mail | 30. září 2008 v 18:26 | Reagovat

dobra stranka ked mam urobit do skoli referat

13 Cabrenn Cabrenn | 21. března 2010 v 16:51 | Reagovat

Dakuem velmi pekne

14 KKS KKS | 11. května 2015 v 8:46 | Reagovat

Pecková stránka skoro ma učka zapučila

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama