Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Bitka o Kursk - 2. časť

10. prosince 2006 v 11:26 | Th()mas |  Historické bitky
Nemecká historická literatúra, najmä memoárová preceňuje protiprípravu a považuje ju takmer za hlavnú príčinu neúspechu "Zitadelle". V denníku OKW sa 6. júla písalo, že operačné prekvapenie sa nedosiahlo preto, lebo nepriateľ poznal termín útoku. Avšak to nebolo rozhodujúce. Napriek protipríprave sily nemeckých vojsk, ktoré začali útok na severnom úseku, boli obrovské. Keď sa nemecká pechota a tanky vrhli na pásmo 13. armády generála M. P. Puchova a priľahlé krídla 48. a 70. armády generálov P. L. Romanenka a I. V. Galanina, zdalo sa, že niet sily ktorá by ich zastavila: 9 divízií, z toho 2 tankové a tiež 7 oddielov samohybných diel, plus tankový prápor sa dralo na sovietsku obranu v šírke 40 kilometrov. Cieľom bolo zastrašiť, rozdrviť a zničiť všetko čo sa postaví do cesty. Prvý deň útoku severné zoskupenie postúpilo iba o 6 - 8 km a vôbec sa im nepodarilo prelomiť obranu sovietskych vojsk. V OKW nastalo rozčarovanie, Hitler zúril a tak maršal Kluge nasadil všetky zálohy, ktoré mal.Postup útočiacich vojsk sa však zvýšil iba nepatrne a na niektorých smeroch vôbec nie: za 2 dni bojov postup predstavoval 6 - 10 km, čo bolo žalostne málo. Straty na živej sile predstavovali asi 25 000 mužov a obrovské množstvo zbraní a bojovej techniky, hlavne tankov a samohybných diel. Aj obrancovia mali straty: z prvých náporov v zákopoch neraz ostala len hŕstka zranených vojakov ( alebo ani to ), ale neustúpil nik. Sovietski vojaci bojovali naozaj do posledného dychu a do poslednej kvapky krvi. Najmä v Rusku s napätím čakali ako dopadnú boje, ktoré začali. Hneď v prvý deň boja však bolo jasné, že Nemci nasadili do boja obrovské sily a že utrpeli nevídané straty, veľa však nezískali. A keď vyšlo oficiálne sovietske komuniké v ktorom sa oi. hovorilo, že bolo zničených alebo poškodených 586 nepriateľských tankov a 203 nepriateľských lietadiel bolo zostrelených, napätie povolilo a vystriedal ho údiv, lebo to sa v doterajšom priebehu vojny ešte nestalo ( údaje neboli celkom presné, ale boli pravdivé ) .
Útoky Nemcov na severnom úseku kurského oblúka pokračovali nepretržite, ale so zmenou hlavného úderu a aj s postupným zužovaním útočných pásiem. 9. armáda bola už tak zdecimovaná, že sa nedostávalo síl a a zálohy sa vyčerpali. Zúfalý pokus o prelomenie obrany sovietskych vojsk urobil veliteľ skupiny armád Stred opätovne 9. júla. Do útoku vtedy zasadil 7 peších a 5 tankových divízií ( samozrejme že to neboli plné divízie ). Žiadny úspech nedosiahli a straty sa zvýšili. Ani 10. a 11. júla sa na oriolsko-kurskom smere nepodarilo preniknúť do hĺbky obrany sovietskych vojsk. Nemecký útok slabol. A keď 11. júla začali útočiť predsunuté jednotky Brianského a časti Západného frontu a o deň neskôr vstúpili do bojov ich hlavné sily, operácia "Zitadelle" na severnom smere úplne stroskotala. Veliteľ Stredného frontu generál K. K. Rokossovskij do hlásenia Hlavnému stanu uviedol, že skončila prvá etapa bitky.
V rovnakom čase sa však bojovalo aj na južnom smere, v pásme Voronežského frontu. 5. júla sa útok začal až o 6. hodine. Hneď na začiatku vstúpilo do útoku 5 tankových, 1 motorizovaná a 2 pešie divízie, 2 samostatné prápory ťažkých tankov a 1 oddiel samohybných diel (Ferdinand). To všetko cielilo na prvosledové divízie 6. gardovej armády generála I. M. Čisťakova. Druhý úder smeroval do pásma 7. gardovej armády generála M. S. Šumlinova. Tu útočili 3 tankové a 3 pešie divízie. Obe armády sa preslávili už v boji o Stalingrad pod názvami 61. a 62. Teraz už prvý deň bojov veliteľ armád Juh , poľný maršal Erich von Manstein proti nim nasadil celkom 5 peších, 8 tankových a 1 motorizovanú divíziu. Od začiatku boje nadobudli neobyčajnú prudkosť. Ako napríklad jeden z historických bojov:
Na obranné postavenie prvosledového 214. pluku 73. gardovej streleckej divízie zaútočilo 120 tankov, z nich 35 ťažkých "Tigrov". Tanky útočili spolu s pechotou vyzbrojenou samopalmi. Boj v postavení tohto pluku trval 12 hodín. Pluk zničil 39 tankov a zabil do 1 000 samopalníkov. Hoci straty utrpeli aj obrancovia, nemecké vojsko nesplnilo svoj cieľ. Kliny, ktorými sa miestami prebilo do sovietskej obrnany, predstavovali najviac 8 - 10 km. (A v týchto klinoch prevažne všetci našli smrť.)
6. júla Nemci opäť zasadili hromadné tankové údery, keďže síl bolo ešte dosť. Manstein neváhal, ale skôr riskoval. Keďže do bojov vstúpila aj 1. tanková (neskôr gardová tanková) armáda Voronežského frontu, na bojisku sa vytvorila hustota 100 tankov a samohybných diel na km2.
"V niekoľkých hodinách ostali zo stoviek tankov hŕby železa. Zem stenala pod výbuchmi granátov, leteckých bômb a pásmami tankov. Na oblohe nepretržite zvádzali vzdušné súboje stovky lietadiel. Čierne mraky prachu zvírené tankami a výbuchmi delostreleckých granátov i leteckých bômb a mračná sadzí z horiacich strojov zahalili krajinu šedým, chmúrnym závojom. Zmizol obzor a skrylo sa slnko, lúče jeho žeravého kotúča len sťažka prenikali hmlou." (Tieto slová použil vo svojich memoároch Bojevoj.)
Ozajstnú hrôzu bojiska navyše dotvárali tankisti oboch strán, oblečení v čiernych kombinézach, vyskakujúc (v prípade že prežili) z rozbitých strojov a často sami horiaci ako fakle ďalej bojovali pomocou nožov a pištolí, strašná apokalypsa vojny a jedného dňa bitky pri Kursku...Časť obrancov prvosledových divízií 6. gardovej armády, ktorí prežili, sa po nociach sťahovali na druhé pásmo obrany, kam prišla aj časť 1. tankovej armády generála Katukova. A práve tu sa odohrali urputné boje. Časti nemeckých tankových divízií sa podarilo po dvoch dňoch preniknúť až k tylovému priestoru 6. gardovej armády, ale druhé pásmo jej obrany neovládli. Situácia na južnej časti kurského oblúka však bola veľmi kritická. Do 11. júla, v úzkych klinoch prenikli do hĺbky obrany sovietskych vojsk až 10 - 18 km, ale súvislé pásmo, na ktorom by sa mohli udržať, sa im ovládnuť nepodarilo. Napriek vývinu bojovej situácie aj obavám štábov, ktoré pri tom boli, OKW na čele s Hitlerom trvalo na pokračovaní operácie "Zitadelle". Ešte aj 10. júla z OKW prišiel na front imperatívny príkaz o pokračovaní.Opätovne doplnené a zreorganizované divízie 4. tankovej armády a operačná skupina "Kempf" sa 10. a 11. júla pokúšali preniknúť ku Kursku okľukou a zmenili smer útoku na dedinu Prochorovka. Postup sa nedaril a tak sem nemecké velenie zasadilo najlepšie tankové divízie, aké momentálne malo: "Das Reich", "Totenkopf" a "Adolf Hitler", elita tankového zboru SS plus hlavné sily 3. tankového zboru. Tak vzniklo nové, veľmi silné tankové zoskupenie so značným počtom tankov typu "Tiger" a samohybných diel Ferdinand.
Aj 12. júla nemecké tankové vojsko zvyšovalo silu svojho úderu, dralo sa vpred, no začínalo byť očividné, že dochádza ku kríze. Boli to posledné pokusy hitlerovského velenia vyhrať tretí letný útok a opätovne získať strategickú iniciatívu. Schyľovalo sa k udalosti, ktorá trvala iba niekoľko hodín, ale do dejín svetovej vojny vošla ako jedinečná a neopakovateľná.
Voronežský front posilnený strategickými zálohami dostal úlohu zasadiť mohutný protiúder a rozdrviť zoskupenie nemeckých vojsk, ktoré sa vklinilo do obrany. Hlavný úder z priestoru dediny Prochorovka mala zasadiť 5. gardová tanková armáda generála P. A. Rotmistrova a časť 5. gardovej armády generála A. S. Žadova. Ďalej na východ bol pripravený útok troch streleckých divízií 7. gardovej armády generála M. S. Šumlinova. "Pri vstupe do operácie" uvádza G. K. Žukov, "mala 5. gardová tanková armáda asi 800 tankov T 34 a samohybných diel. Celkove mal nepriateľ na obojanskom a prochorovskom smere približne rovnaké množstvo tankov, ale bojový duch jeho vojska bol už zlomený v predchádzajúcich bojoch s vojskom 6. gardovej armády, 1. tankovej armády a 7. gardovej armády."
12. júla o 8:30 hod. po 15 minútovej delostreleckej príprave vyrazili do útoku zväzky 5. gardovej a 5. gardovej tankovej armády. Rotmistrovova gardová tanková armáda v tankovej bitke, ktorá sa vzápätí odohrala, zohrala hlavnú úlohu: útočila v dvoch sledoch a aj dvoch priestoroch. Prochorovka bola v troskách, pre tankový boj aj tak nevýhodná. Obe strany sa jej vyhýbali: boj sa rozpútal západne a južne od dediny. Na západ od Prochorovky bojovali hlavne sily armády vedenej zástupcom veliteľa generála Rotmistrova, južne od Prochorovky dve mechanizované brigády, tanková brigáda a tankový pluk pod velením zástupcu veliteľa armády generála K. G. Trufanova. Tankovej bitky pri Prochorovke sa na oboch stranách zúčastnilo naraz 1 200 tankov a samohybných diel.
Keďže odvtedy nebolo väčšieho zrazenia, považuje sa táto bitka za najväčšiu tankovú bitku v druhej svetovej vojne, a doterajších dejín vojenstva. Sovietske T 34 doslova vleteli do zostáv nemeckých tankov čo nepriateľa ochromilo a zmiatlo, pretože hitlerovské velenie neočakávalo toľko nových sovietskych tankov. Tankové posádky nebojovali len delami ale predovšetkým "taranom" (narážaním do seba). Keďže T 34 boli ľahšie od Tigrov a Pantherov, mali pri tomto spôsobe istú nevýhodu, ktorú si však vynahradzovali obratnosťou a rýchlosťou. Podľa pamätníkov sa od horiacich strojov chytila nielen tráva, ale horela aj voda z olejov vytekajúcich z tankov a samohybných diel, takže tankisti bez tankov sa nemali kde uhasiť.
Tanková bitka pri Prochorovke, dedinke o ktorej ľudia okrem Bielgorodskej oblasti iba sťažka vedeli, sa pre Nemcov skončila katastrofálne: stratili okolo 400 tankov iba za jediný deň a nemali ich čím nahradiť. Generálplukovník Heinz Guderian, generálny inšpektor nemeckého tankového vojska neskôr napísal: "Stroskotaním operácie "Zitadelle" sme utrpeli rozhodujúcu porážku." (História potvrdila že nemecké tankové vojsko už nikdy nedosiahlo "predkurskú" slávu a lesk.)
Prehra nemeckých tankových elít pri Prochorovke znamenala, že útok hitlerovcov v kurskom oblúku od juhu definitívne stroskotal. Hoci sa velenie skupiny armád Stred pokúšalo po 12. júli pokračovať v útoku na inom smere, všetko bolo márne, boje mali už iba miestny charakter a zmenu pomeru síl priniesť nemohli. Mansteinovo vojsko začalo na širokom fronte ustupovať a zväzky Voronežského frontu, hoci v dlhých obranných bojoch tiež veľmi vyčerpané, vstúpili do prenasledovania. V noci na 19. júla bol do bojov zasadený Stepný front generálplukovníka I. S. Koneva. A tak sa už naplno začala rozvíjať druhá etapa bitky pri Kursku, zo strany sovietskych vojsk útočná. Už po prvej etape sa táto bitka začlenila k najväčším: na oboch stranách sa jej zúčastnilo vyše 2,5 milióna ľudí, 37 800 diel a mínometov, 8 000 tankov a samohybných diel a 6 000 lietadiel. Vojsko Stredného a Voronežského frontu Červenej armády zmarilo pokus hitlerovského velenia na svoje obkľúčenie a zničenie, čo bol hlavný cieľ operácie "Zitadelle". Útočná stratégia Nemecka už v prvej etape utrpela obrovský krach po prvý krát v druhej svetovej vojne. Rozvinutie strategického útoku sa v plánoch hlavného stanu najvyššieho velenia a v plánoch frontu Červenej armády predpokladalo ešte vtedy, keď sa ešte len pripravovala obrana kurského oblúku. Išlo o operáciu "Kutuzov", ktorá mala na oriolskom smere vyrovnať severný oblúk kurského bojiska. Časť Brianskeho frontu tu začala útočiť už 12. júla a pravé krídlo Západného frontu 15. júla. Naplno sa operácia "Kutuzov" začala rozvíjať až od 23. júla, keď do nej vstúpili už všetky armády troch frontov. Od severu na západ: Západného pod velením generála V. D. Sokolovského, Brianského, ktorému velil M. M. Popov a Stredného na čele s generálom K. K. Rokossovským. Zoskupenie sovietskych frontov malo zhruba dvojnásobnú prevahu nad Nemcami. Skupina armád Stred mala na oriolskom smere dobre vybudovanú obranu, hlboko členenú a v súlade s rozhodnutím OKW po definitívnom stroskotaní operácie "Zitadelle" ju mala za každú cenu udržať a ani o krok neustúpiť. Nemecké vojsko sa o to snažilo zo všetkých síl a húževnato sa bránilo, Červená armáda v operácii "Kutuzov" po prvý raz vo Veľkej vlasteneckej vojne musela dobíjať dobre vybudované, opevnené priestory nepriateľskej obrany.
No útok sovietskych vojsk sa rozvíjal podľa plánu a na prelome júla a augusta bola nemecká obrana na širokom fronte rozbitá. Najväčší úspech dosiahlo vojsko Brianskeho frontu 5. augusta, keď po dvojdenných krutých bojoch oslobodili mesto Oriol, takmer dva roky trpiace pod fašistickou nadvládou. V rovnaký deň Stepný a Voronežský front oslobodili Belgorod. Útok sovietskych vojsk na oriolskom smere sa rozvíjal až do 18. augusta, keď jednotky narazili na nové, vopred pripravené pásmo nemeckej obrany nazvané "Hagen" (Ohrada). Operácia Kutuzov trvala 37 dní a sovietske jednotky v nej postúpili až o 150 km a vytvorili si predpoklad na neskoršie oslobodenie Bieloruska. Na juhu od Kursku, na belgorodskom smere sa útok vojsk Voronežského frontu armádneho generála A. F. Vatutina a Stepného frontu generálplukovníka I. S. Koneva ako operácia "Rumeniecev" začala naplno rozvíjať až 3. augusta (5. aug Oslobodili Belgorod). Tieto dva fronty mali nad nemeckým vojskom v pásme operácie trojnásobnú prevahu v ľuďoch a štvornásobnú v počte diel a tankov. Bolo to takmer optimálne. Útok postupoval vysokým tempom. Vedenie skupiny armád Juh sťahovalo do priestoru bojov početné zálohy z iných úsekov frontu. Tieto presuny účinne marilo sovietske letectvo a tiež boje partizánov v tyle nemeckých vojsk. V čase bitky pri Kursku vošiel boj partizánov do dejín ako "Bitka o koľaje", keďže neraz znemožnili železničnú prepravu a odčerpávali nemecké sily ktoré tak nemohli byť použité na fronte.
Operácia "Rumenciev" na belgorodskom smere vyvrcholila 23. augusta oslobodením 2. najväčšieho mesta Ukrajiny - Charkova. Počas troch týždňov útoku sovietske jednotky postúpili o 140 km, v pásme širokom 300 km a vytvorili si podmienky na oslobodenie celej ľavobežnej Ukrajiny, vrátane hlavného mesta Kyjeva. A to sa malo stať ešte toho roku.
Oslobodením Charkova sa skončila bitka pri Kursku, ktorá svojím rozsahom, intenzitou a výsledkom patrí medzi najväčšie bitky druhej svetovej vojny, hoci trvala iba necelé dva mesiace. Na oboch stranách sa bitky zúčastnilo vyše 4 milióny ľudí, viac ako 69 000 diel a mínometov, vyše 13 000 tankov a samohybných diel a okolo 12 000 bojových lietadiel. Na nemeckej strane bolo do bitky zasadených 43% všetkých divízií na sovietsko-nemeckom fronte. V bitke zmarila Červená armáda nádeje vojensko-politického vedenia Nemecka na úspech operácie "Zitadelle" a tým aj nádeje na "konečné víťazstvo". V bojoch Nemecko stratilo asi pol milióna vojakov, 1 500 tankov, 3 000 diel a vyše 3 700 lietadiel. Tieto straty už nikdy nedokázalo nahradiť.
A tak, J. V. Stalin mal nepochybne pravdu keď povedal: "Ak bitka pri Stalingrade bola predzvesťou súmraku nemeckej fašistickej armády, bitka pri Kursku ju postavila pred katastrofu.".
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Ktorá vojna sa Vám zdala zaujímavejšia???

1. svetová vojna 11.9% (280)
2 .svetová vojna 88.1% (2067)

Komentáře

1 Filip Filip | Web | 19. ledna 2008 v 22:11 | Reagovat

"Tanková bitka pri Prochorovke, dedinke o ktorej ľudia okrem Bielgorodskej oblasti iba sťažka vedeli, sa pre Nemcov skončila katastrofálne: stratili okolo 400 tankov iba za jediný deň a nemali ich čím nahradiť."

Prosím, z jakého zdroje jste čerpal tento údaj? Podle soudobé literatury na toto téma (doporučuji např. http://www.uni.edu/~licari/citadel.htm) ztráty Němců byly daleko nižší.

2 saky saky | 20. dubna 2008 v 20:48 | Reagovat

za to ako dopadli nemci v 2. svetovej vojne sa mozu podakovat hitlerovi nebyt jeho naozaj hlupych planov boli by mozno vyhrali nevyuzit priemyselny potencial takmer celej europy ktoru obsadili a toho ze ukrajinske a pobaltske obyvatelstvo sa spravalo pro nemecky a moholo vyrazne pomoctvo vojne  nemecmku ich strielali a deportovali do taborov a taktika zostat na jednem mieste ak v sralingrade cekasoch neskor pomoransko a kuronsko a nestiahnutie vojakov z finska norska a talianska dopadli tak ako dopadli

3 Romel Romel | 3. května 2008 v 19:11 | Reagovat

rusaci i nemci byli stejny svine

4 Momo Momo | E-mail | 6. července 2014 v 19:06 | Reagovat

Dnes  je  výročie  bitky . Na  Wikipédii sú  o  nej  úplné  bludy . Keby  to  takto pokračovalo tak  zanedlho  by  tam  bolo že  ju  vyhrali fašisti . To  že  prehrali nevedia  prežrieť dodnes a  stále  sa  chcú mstiť . Vedia šíriť  len teror a  zlobu ako  dnes  na  Ukrajine v  Sýrii a  pod .

5 sh.be. sh.be. | E-mail | 18. února 2017 v 22:06 | Reagovat

Boli to veľmi ťažké boje a ťažké chvíle. V takejto situácii sa musí každý zamyslieť aj nad duchovnou stránkou veci. Mnohé - veľmi ťažké situácie sa často riešia cez duchovný spôsob. Sovietske vojská nielenže vyhrali ale skutočne aj museli vyhrať uvedený boj Tankovú bitku pri Kurskom oblúku, preto lebo tam bol ten duchovný základ ich víťazstva. Hitler nestvoril všetko ľudstvo a preto nemohol rozhodovať o živote všetkých ľudí tak ako chcel. Boh stvoril človeka a Hitler nebol viac ako Boh a preto stroskotal plán Hitlera. Hitler nikdy nemohol vylúčiť úplne všetky možnosti; ale Boh tak nastavil možnosti, že Hitler ich nevedel, nemohol a nedokázal zvládnuť. Tu sa treba zamyslieť nad duchovným významom. Asi tak, že?

6 AlIRREGOPEW AlIRREGOPEW | E-mail | 26. března 2017 v 20:03 | Reagovat

Пристегните ремни — выговор продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, ради самой строгой команды в мире нет ничто невозможного, покуда они вместе. Только если для их пути окажется одна из самых красивых женщин на всей планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся…

<a href=http://films-fans.ru/?userid=10970&template=movies_comments&film_id=29807><IMG>http://st03.kakprosto.ru//images/article/2012/4/9/1_52552e4d1e44c52552e4d1e48a.png</IMG></a>

форсаж 8 hd

У Дома и Летти сладкий месяц. Брайан и Миа отошли от дел. C остальных членов команды были сняты обвинения, и они наконец-то смогли начать нормальную жизнь. Однако некогда таинственная женщина соблазняет Дома и затягивает его в земля криминала, откуда ему не выбраться. Она заставляет его предать всех своих друзей. В этот единожды героям придется столкнуться с самыми жесткими испытаниями, которые станут серьезной проверкой на прочность для каждого из них. Им предстоит выздоравливать путь от побережья Кубы и улиц Нью-Йорка, предварительно ледяного покрова Баренцева моря, для спасти космос от хаоса и отдавать домой человека, благодаря которому они стали одной семьей.

7 xgsow xgsow | E-mail | 27. března 2017 v 4:31 | Reagovat

Good site: http://tadalph24.com ;; http://sildph24.com

8 JesusMak JesusMak | E-mail | Web | 29. března 2017 v 11:12 | Reagovat

<img>https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13</img>

Добрый вечер
Хочу  показать довольно необычный способ получение дохода.
Просто установив безопасное расширение на соем браузере
Получайте пассивный доход зарабатывая деньги на своем браузере.
Достаточно установить и запустить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы не большие , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет постепенно расти.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию

9 sharibv18 sharibv18 | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 13:45 | Reagovat

Gay porn from societal networks  
http://gayarab.erolove.in/?info_sergio
  gay flatshare is drake gay soulja boy gay gay bullying gay phone numbers

10 dalebi3 dalebi3 | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 13:51 | Reagovat

Erotic pictures blog    
http://busty.net.erolove.in/?exclusive.tierra
   erotic asphyxia adult dvd erotic circus erotic images

11 BigBonusPhinc BigBonusPhinc | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 18:35 | Reagovat

Get NoW your $1500 -> http://takemoney.pro

12 CraigLeddy CraigLeddy | E-mail | Web | 2. dubna 2017 v 0:38 | Reagovat

Дуже гарна <a href=http://grabelki.com.ua/sorti-kartopli-opis-harakteristika-region-viroshyvannia/>насіннєва картопля розсипчаста</a>. Про її вирощування читайте на grabelki.com.ua

13 Robertskit Robertskit | E-mail | Web | 2. dubna 2017 v 20:37 | Reagovat

Est rei aeque dum istae res cogit. Debeo eo ex si nonne fidam se ullos talia color. Quavis cap obvium genera nullam hac. Apparet hae insuper sim naturas ostendi per poterit. Utile aliud ii modus vocem an tactu. Punctum co ac ultimum immensi ponitur sensuum im. Ope quin haec quam unam rum sibi quid. Re nova face mens bere in vi addo. Actuali at credidi existam ex admitto ex. Vixque gloria operis has sub nia lumini agi.

Nequeam nul emittet fas colores meliora prorsus meo. Actum vox ens creet sciri jam. Factu et visus longo fides motus at. Tenus ea ei vital ferre to ac. Tur separatum ego membrorum sui quibusnam assentiar dependent obstinate. De incipit et effugio notitia vigilia petitis ac insanis. Ha judicem mutuari gi eo constet animali agendis. Confidam immittit elicitam re ha recorder curandum aliosque. Intelligat vul hoc commendare exhibentur dissolvant. Se male illo meis luce et et anno ha.

Ab veritate ex eo cognitio concilia. Albedinem admiserim obfirmata ita infant una admonitus convenire. Gi se in ignorem expirat ad extensa. Maxime summum ii dictam ob ad humana audita. Despatch take the weight tes poni <a href=http://unlimpay.com>UnlimPay</a> addi vel sub nudi. Judicarint contrariae occasionem an si du ex excoluisse. Mutentur is probanda potestis ostensum scriptae in.

14 jicap jicap | E-mail | 4. dubna 2017 v 21:51 | Reagovat

ought http://tadalafilfst.com/ cialis pills over the counter

15 Patricklar Patricklar | E-mail | 6. dubna 2017 v 13:24 | Reagovat

<a title="affordable papers login" href="https://buyessay.xyz/89483-affordable-

papers-login.html">affordable papers login</a>

16 kxhof kxhof | E-mail | 6. dubna 2017 v 23:45 | Reagovat

days http://buy-viagra-online.link buy viagra soft tabs <a href=http://buy-viagra-online.link/#stop-viagra-spam>how long does viagra last</a> mentioned

17 JjamesPam JjamesPam | E-mail | 8. dubna 2017 v 2:25 | Reagovat

Можно поподробней?
П.С.
Прошёл недавно <a href=http://mrt-rus.info/>мрт химки цены</a> приемлимые.

18 Leonardblate Leonardblate | E-mail | 8. dubna 2017 v 17:13 | Reagovat

Я решила, что своему мужу нужно купить коллекционную игру, однако свободных денег не было и я обратилась <a href="https://goo.gl/EtgKh1">сюда</a>. Может и вам повезет! Оформление заняло 5 минут и сразу на карту

19 LorenSix LorenSix | E-mail | Web | 9. dubna 2017 v 18:25 | Reagovat

симс 4 скачать торрент со всеми дополнениями и обновлениями 2017 В The Sims 4 нет четко выраженного сюжета, а игровой процесс нелинеен и не имеет заданную конечную цель. Игрок контролирует собственноручно созданного персонажа, направляя его на выполнение различных видов деятельности и на создание взаимоотношений с другими персонажами схожих с реальной жизнью.

http://tytigr.ru/skachat-igry-cherez-torrent-besplatno/54-sims-4-skachat-torrent-so-vsemi-dopolneniyami-i-obnovleniyami-2017.html -  скачать игры через торрент
гта 5 скачать торрент русская версия бесплатно на компьютер игра на пк самп Лос-Сантос – город солнца, старлеток и вышедших в тираж звезд. Некогда предмет зависти всего западного мира, ныне это пристанище дрянных реалити-шоу, задыхающееся в тисках
http://tytigr.ru/skachat-igry-cherez-torrent-besplatno/54-sims-4-skachat-torrent-so-vsemi-dopolneniyami-i-obnovleniyami-2017.html - самп гта 5 2017 гта 5 скачать торрент русская версия бесплатно на компьютер игра
скачать игру shift happens через торрент репак Shift Happens игра о двух милых существах из желе, по имени "Бизмо" и "Плом". После несчастного случая они связаны и могут одновременно меняться друг с другом массой и способностями.
http://tytigr.ru/skachat-igry-cherez-torrent-besplatno/54-sims-4-skachat-torrent-so-vsemi-dopolneniyami-i-obnovleniyami-2017.html - shift happens игра скачать торрент

20 BernardwAp BernardwAp | E-mail | 10. dubna 2017 v 4:59 | Reagovat

So what is really a cryptocurrency? A cryptocurrency can be a decentralised payment system, which basically lets people send currency to one another on the internet without the need for a dependable 3rd party for instance a bank or standard bank. The transactions are cheap, and in some cases, they're free. And also, the instalments are pseudo anonymous also.

<a href=http://kolo.fxlayer.net/>http://kolo.fxlayer.net/</a>

21 BrianFaima BrianFaima | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 13:21 | Reagovat

http://pro-interactive.ru/

22 AlfonsoKeync AlfonsoKeync | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 13:29 | Reagovat

Аренда <a href=https://prohoster.info>аренда выделенного сервера</a> виртуальных машин позволяет снизить капитальные затраты
дабы покупку и поддержание серверного оборудования, построение
собственной ИТ-инфраструктуры.
Большие затраты чтобы обслуживание серверов?
Выраженная сезонность бизнеса? Ограничен бюджет для ИТ?
Ватага IT-Lite <a href=https://prohoster.info>аренда выделенного сервера</a> предлагает удобное облачное решение.
Арендуя виртуальный сервер в IT-Lite Вы получаете огульно
готовое к работе приговор, не требующее дополнительных затрат.

23 VigSep VigSep | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 17:19 | Reagovat

jmilesu <a href= http://erectionpillsvcl.com >buy levitra</a> qquickt <a href= http://erectionpillsvcl.com >were can i buy cialis</a> uchaira

24 BigBonusPhinc BigBonusPhinc | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 17:47 | Reagovat

Get NoW your $1500 -> http://takemoney.pro

25 HzrSep HzrSep | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 19:42 | Reagovat

gliep http://erectionpillsvcl.com vknownp <a href=http://erectionpillsvcl.com>herbal viagra</a> hgrewt

26 lucap lucap | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 21:15 | Reagovat

wlookp <a href= http://erectionpillsvcl.com >levitra cost</a> fdon'tz <a href=http://erectionpillsvcl.com>canadian online pharmacy</a> wcalledx

27 EqwSep EqwSep | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 21:59 | Reagovat

xthoughz http://erectionpillsvcl.com rbrotherz <a href=http://erectionpillsvcl.com>buy cialis</a> kalthoughl

28 rfcap rfcap | E-mail | Web | 13. dubna 2017 v 23:30 | Reagovat

lvisitw <a href= http://erectionpillsvcl.com >best place to buy cialis online</a> deasye <a href= http://erectionpillsvcl.com >over the counter viagra</a> arounda

29 SdjSep SdjSep | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 3:52 | Reagovat

ffreshr <a href=http://erectionpillsvcl.com>levitra</a> cfirej <a href=http://erectionpillsvcl.com>viagra samples</a> ltrued

30 VywSep VywSep | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 15:32 | Reagovat

zquietlyf http://erectionpillsvcl.com zbecauseq <a href=http://erectionpillsvcl.com>viagra</a> gimmediatelyh

31 MbkSep MbkSep | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 16:40 | Reagovat

qcaseh <a href=http://erectionpillsvcl.com>cialis</a> dpersonsm <a href=http://erectionpillsvcl.com>canadian pharmacy reviews</a> fmasters

32 jvcap jvcap | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 17:10 | Reagovat

ztrustg http://erectionpillsvcl.com npaidv <a href=http://erectionpillsvcl.com>buy cialis online</a> zhomer

33 XncSep XncSep | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 17:50 | Reagovat

fstrengthp http://erectionpillsvcl.com psaves <a href= http://erectionpillsvcl.com >buy cialis canada</a> eratheru

34 wncap wncap | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 18:54 | Reagovat

rcommono http://erectionpillsvcl.com breplyy <a href=http://erectionpillsvcl.com>levitra reviews</a> ynoticex

35 ewcap ewcap | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 20:43 | Reagovat

ggoodh <a href= http://erectionpillsvcl.com >levitra</a> woutsidek <a href=http://erectionpillsvcl.com>cheap viagra</a> lbeend

36 ThySep ThySep | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 4:48 | Reagovat

owaitedu <a href=http://erectionpillsvcl.com>viagra online</a> npoorh <a href=http://erectionpillsvcl.com>levitra coupon</a> xcryj

37 gbcap gbcap | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 5:44 | Reagovat

istepsr http://erectionpillsvcl.com zdifficultyy <a href= http://erectionpillsvcl.com >viagra for sale</a> tstepsi

38 AahSep AahSep | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 5:57 | Reagovat

ttakea http://erectionpillsvcl.com ystrangen <a href=http://erectionpillsvcl.com>viagra vs cialis vs levitra</a> cwhateverm

39 BigBonusPhinc BigBonusPhinc | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:31 | Reagovat

Get NoW your $1500 -> http://takemoney.pro

40 JamesUneme JamesUneme | E-mail | Web | Pátek v 10:06 | Reagovat

Абузоустойчивый VPS <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>forex vps сервер</a> (англ. Accepted Antisocial Server) - виртуальный выделенный сервер, который схож с выделенным сервером, один намного дешевле и размещён воеже серверах в оффшорных зонах. Ради одном выделенном сервере создаётся маломальски VPS-серверов с нужными клиенту параметрами, такими вроде объём оперативной памяти (COMPRESS), бойкость процессора и т.д.
VPS требуется тем, кому уже не <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>forex vps сервер</a> хватает ресурсов виртуального хостинга либо кому требуется установка специализированного ПОДХОДЯЩИЙ иначе гарантированная высокая мощность.

41 FreddieCow FreddieCow | E-mail | Sobota v 13:30 | Reagovat

Представляем вам личного помощника!
Мы собрали в одном месте все <a href="https://goo.gl/aWrtk0">самые полезные и интересные сайты</a>, чтобы вы могли без проблем выбрать именно то, что нужно именно вам.

42 prodiursito prodiursito | E-mail | Web | Sobota v 13:34 | Reagovat

http://kartridzhej-zapravka.ru/kartridj-dlya-printera-brother-7032r.html - Заправка картриджей для принтеров
Welcome to Cartridge World - the global printing experts

Cartridge World offers the broadest range of original manufacture branded printer cartridges, toners and drums in addition to our own compatible and re-manufactured ink cartridges and toner cartridges.

We work with printer manufacturers including HP, Canon, Brother, UTAX, Epson and others in order to deliver excellent prices and product availability.

Our objective is to deliver excellent service to our customers through our retail stores and when purchasing inkjet and laser printer cartridges online.

We are dealing with some of the largest businesses, schools, hospitals, doctors surgeries and have incredible experience in helping our customers save money on their printer supplies and print more efficiently.

We provide free delivery on all inkjet and laser printer cartridges and offer a 100% money back guarantee should you not be happy with your printer cartridges.

43 Marionler Marionler | E-mail | Web | Sobota v 18:22 | Reagovat

<a href=http://xn----8sbwji1abo5f.com/>купить оптом сим карты мтс</a>

44 Wesleyprida Wesleyprida | E-mail | Web | Pondělí v 0:09 | Reagovat

http://xrumer-progon.com/tarify-na-progon/

45 Richardkeelt Richardkeelt | E-mail | Web | Pondělí v 20:05 | Reagovat

Сберба?нк — крупнейший российский <a href=http://piggiebank.ru/>вход</a> братский торговый банк. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.
Предоставляет <a href=http://piggiebank.ru/>вход</a> широкий спектр банковских услуг.

46 EssayNaf EssayNaf | E-mail | Web | Včera v 21:09 | Reagovat

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar? Would you like to have a reliable helper always by your side? Essayerudite.com will come as an excellent solution to this problem.
We do our best to keep you satisfied with the service we provide.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama