Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Rímska kultúra

25. ledna 2007 v 13:16 | lilac0 |  Historické obdobia
Rímske kráľovstvo a republika:
Predchodcami Rimanov na italskej pôde boli Etruskovia. Prišli do Itálie na prelome 2. a 1. tisícročia pred n. l. z Malej Ázie. Približne v pol. 1. tisícročia mali už svoju vlastnú kultúru, ktorá ďakovala za bohaté podnety gréckej kultúre, silou a významom sa však nevyrovnala. Etruské chrámy pripomínali grécke, ich priečelie je však väčšmi zdôraznené. Na svojich stavbách Etruskovia používali často polkruhové oblúky, ktoré Gréci takmer nepoznali. Jadrom etruských domov bola miestnosť so štvorcovým otvorom v strede strechy, pod ním bola pec so stenami začiernenými od sadzí. Preto pomenovali túto miestnosť neskôr "atrium"(z lat. ater-čierny). Etruské maliarstvo, ktoré sa zachovalo najmä v hroboch, má veľa príbuzných prvkov s gréckym vázovým maliarstvom.
Osobitosť etruského umenia najmocnejšie vyjadruje náhrobná plastika. Sarkofágy ozdobovali ich portrétmi. Vedeli znamenite zachytiť individuálne črty .Etruskovia však boli nepochybne umelecky nadaný národ. V legendárnom období rímskych kráľov Etruskovia hlboko poznačili svojím vplyvom kultúru italických pastierov, tí roku 753 pred n.l. založili na Tibere skromnú obec, z ktorej sa neskoršie vyvinul veľký Rím . Za vlády Tarquiniovcov, ktorí boli etruského pôvodu, postavili prvotnú svätyňu kapitolskej trojice. V tom istom období bola vybudovaná cloaca maxima, veľký rímsky kanál. Pri jeho stavbe použili Etruskovia klenby, ktorých princíp už poznali, a od nich ich prevzali Rimania.
Na konci 4. tisícročia pred n.l. však víťazstvá , ktoré Rím dosiahol nad Samnitmi na juhu a nad Keltmi na severe, vzbudili ohlas v gréckom svete. Tak sa začínajú nové rímsko-grécke kultúrne styky už nielen s gréckymi kolóniami v južnej Itálii, ale aj so samým Gréckom. Hoci tradične republikánsky prísna časť verejnej mienky v Ríme odolávala tejto invázii gre. vkusu a zvyklostí, gre. vplyv sa napokon predsa uplatnil. Bolo sa treba vyrovnať s gre. vedou, najmä s medicínou, filozofiou, a predovšetkým s náboženstvom. Starí rímski bohovia sa stotožnili s olympskými: Jupiter (Zeus), Juno (Héra), Diana (Artemida), Mars (Áres), Minerva (Aténa). Pre všetkých týchto bohov bolo treba postaviť chrámy, ktoré museli byť helénskeho typu. V Cori - Herkulov chrám v dórskom slohu, v Ríme- Chrám z republikánskeho obdobia zasvätený Fortune Virilis , V Tivoli - kruhový chrám zasvätený Veset (Sibylin chrám). Charakteristickou zvláštnosťou rímskych stavieb je kladenie rozmanitých architektonických poriadkov nad seba: robustnejší dórsky štýl sa používal v dolnej časti , iónsky na druhom podlaží a na treťom podlaží bývali korintské stĺpy alebo piliere - tabularium (rímsky archív).
Inou budovou typickou pre život v Ríme bola bazilika budova na verejné zhromaždenia a tržnica, kde zasadal aj súd, ktorý riešil spor medzi obchodníkmi - Portiova bazilika v Ríme, bazilika Aemilia.
V sochárstve v ranom období republikánskeho Ríma hrali hlavnú úlohu Etruskovia. Boli to nadmieru obratní kovolejári, a hoci pracovali často podľa gré. predlôh, ich podanie bolo už etruské, latinské a rímske -Kapitolská vlčica, Pseudobrutus. V ranom období Ríma platil zrejme ius imaginis - zákon zakazujúci portrétovať ľudí, ktorí nevykonávali dôležité úrady ( konzul, tribún, prétor). Prvé sochárske portréty rímskych úradníkov boli jednoduché busty zhotovené z vosku. Toto nariadenie neumožnilo získať sochárstvu slobodu a nezávislosť, a tým sa ani nerozvíjalo, takže takmer po celé obdobie republiky ostalo strohé a drsné. Až v 3. st. pred. n.l. začali rímski patricjovia dovážať sochy do svojich súkromných zbierok zo Syrakúz, Korintu, ... V Neapole vznikla lokálna sochárska škola reprodukujúca antické predlohy. Vznikali sochy s archaickými črtami, šikmými očami, iónskym úsmevom, s pravidelnými prstencami vlasov a s meravými záhybmi - Diana pompejská, portrét Scipia Africana, súsošie Orestes a Elektra (sochár Menealos)
Čo sa týka maliarstva, antickí autori spomínajú meno jedného rímskeho maliara z obdobia republiky, urodzeného Fabia Pictora, ktorého nástenné maľby predstavujú vojnové výjavy a mali popisnú a oslavnú hodnotu.
V približne v tom čase sa začala vyrábať typická rímska keramika z jemnej lesklej červenkastej hliny, ozdobená vytlačenými ornamentami, figúrami, alebo reliefmi z tej istej hliny - aretínske vázy.

Rímske umenie za Augusta a jeho nástupcov:
Podľa tradície Augustus vraj vyhlásil, že z Ríma, tehlového mesta, urobil mesto z mramoru. Je pravda, že prvý cisár zanechal svojmu sídelnému mestu pamiatky, ktoré znamenajú dôležitú etapu v dejinách umenia i celého antického umenia, bolo by však zveličené tvrdiť, že sa mesto za jeho vlády celkom zmenilo. Napokon, republikánsky Rím nebol z tehál, ale z mäkkého, vulkanického kameňa z Latia. K skrášleniu Ríma prispeli i bohatí patricijovia a na konci republiky zlepšil jeho vzhľad aj Gaius Julius Caesar tým, že dal postaviť baziliku zvanú Iulia. Augustova úloha však bola veľmi dôležitá.
Keď Octavius vyradil svojho posledného protivníka Antonia, Rím stál na čele obrovskej ríše a húfne sem prichádzali umelci z niekdajších helenistických metropolý. Priniesli sem svoje tradície a vkus, ktoré poznačili prvé umelecké diela doby Augustovej. Zmysel Rimanov pre dejiny a ich vecnosť čoskoro začali od umelcov vyžadovať vernejšie napodobňovanie skutočnosti. Najstaršie známe dielo historického žánru sú reliéfy- reliéf Bellerofón a Pegas, reliéf Perseus a Andromeda, reliéfy z oltára Domitia Ahenobarba.
Architektúra sa vyvíjala rovnakým smerom ako sochárstvo, typy boli grécke, ale mimovoľne sa prispôsobovali praktickejšiemu, reprezentačnejšiemu rímskemu géniu - Augustov chrám v Ankare, Ara Pacis Augustae, pamätník, ktorý dal Augustus po svojom návrate z Galie a Hispánie postaviť na Marsovom poli, víťazné oblúky. Cirkus, alebo hippodrom, čiže závodisko, patrí k typickým stavbám , ktoré sa stavali vo významnejších mestách po celej rímskej ríši. Cisári z Augustovho rodu obohatili Rím o viaceré veľkolepé verejné stavby, ktorými získalo mesto vzhľad cisárskej metropoly - kúpele (Agrippa), akvaduk (Claudius), Zlatý dom (Nero), Augustovo fórum - Aapolónov chrám, Marsov chrám.
Vývoj neobišiel ani rímsky dom. Zachoval si aj naďalej tradičné átrium. K átriu sa už od obdobia republiky pripájali ďalšie miestnosti, sprvu to boli miestnosti, s ktorými átrium vytváralo väčšiu bytovú jednotku. K tej sa neskôr pripojilo druhé átrium s ďalšími miestnosťami. Dosť často bývala vzadu záhrada - Líviin dom na Palatíne. Izby obklopujúce átrium sú ozdobené mramorom, alebo maľovanými štruktúrami - Zlatý dom, tzv. Poetka pochádzajúca z Libaniovho domu v Pompejach.
Pre starých Rimanov mali veľký význam i portréty. S obmedzeniami, ktoré stanovovalo ius imaginis, skoncoval Július Caesar. Vyvinulo sa portrétne umenie. Zachovali sa portréty Claudia v hérojskom postoji veľkého zbožšteného panovníka, niekoľko zaujímavých Nerónových búst i samozrejme Len v Ríme bolo Augustovi zasvätených vyše 80 sôch - socha Augusta z Primaporty.
Rímske umenie za Flaviovcov a Antonionovcov:
Za vlády Vespasiána sa začalo stavať Koloseum a r.82 ho dokončil Domicián. Je to obrovský amfiteáter, nevyniká však iba svojimi rozmermi. Jeho architektonický význam spočíval v zavedení nových, typických rímskych konštrukcií, jeho klenby sú z ľahkých materiálov a steny tvoria rady arkád. Celková dispozícia stavby bola taká, že diváci mohli amfiteáter opustiť v niekoľkých minútach. S veľkolepým amfiteátrom kontrastuje pôvabný Titov víťazný oblúk. Fláviovci vybudovali aj dodnes zachované Titove kúpele, na fóre umiestnili veľkú jazdeckú sochu na počesť Domiciána, prestavali chrám Jupitera Kapitolského. Za vlády Trajana v rokoch 98 - 117 sa najmä Rím, ale aj provincie zaplnili honosnými stavbami - Trajanov víťazný oblúk v Benevente, Trajanov víťazný stĺp, a veľkolepé fórum na úpätí Kapitolu. Po Trajanovi nastúpil Hadrián, ktorý mal mimoriadnu záľubu v architektúre - Hadriánov oblúk, vila, dal postaviť aj rímsky Panteón, ktorý vystaval Apollodoros z Damasku. Rímske umenie, teda nestagnovalo a neupadalo do sterilného opakovania dielenských šablón. Pokrok možno konštatovať v celom umení.
Rímske provinčné a vojenské umenie:
Provincie rímskeho sveta spájala s Apeninským polostrovom aj medzi sebou hustá komunikačná sieť. Cisárske cesty dokončili pravdepodobne v druhej polovici 2.storočia. Cesty prechádzali cez všetky prekážky, čo umožnili ozrutné tunely a mosty. Veľa mostov na Iberskom polostrove pochádza z rímskych čias- alcántarský most.
K veľkým výtvorom rímskeho génia patrili aj akvadukty, privádzajúce vodu do mesta - Gardský most v Provensalsku, akvadukt z Méridy do Milagrosu v Španielsku, akvadukt v Segovii a v Tarragone.
Mestské brány- v Ríme aj v provinciách mali po bokoch vždy obranné veže. V niektorých strategických mestách boli v týchto vežiach impozantné brány - Porta Nigra v Trevíre.
Amfiteáter bol takisto neodmysliteľným prvkom každého rímskeho mesta - amfiteáter v Pule na Istrii a v El-Džeme v Tunise, v Provensalsku, v Padove vo Verone, v Pompejách. Okrem amfiteátra väčšina dôležitejších rímskych miest mala ešte aj divadlo, napr. divadlo v Orange vo Francúzsku, v Aspendose v Malej Ázii, v Timgade v Afrike, v Meride, Ronde a v Sagunte v Španielsku.
Termy čiže verejné kúpele takisto hrali významnú úlohu v živote občanov impéria. V jednom meste ich bývalo aj niekoľko - Lutetia (Paríž), Šeršel , Timgat.
Opevnené tábory légií- približne pravouhlý tábor bol obklopený priekopu a hradbami, pozdĺž ulíc stáli ubikácie vojakov a pretórium, v ktorom boli väčšie ubytovacie priestory pre
vyšších dôstojníkov. Neskôr ostali tieto opevnené tábory iba na hraniciach impéria.
Referat poskytol: lilac0
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Romča Romča | E-mail | 1. března 2007 v 19:00 | Reagovat

Podľa mna je to vcelku fajn.Ale vydela som aj lepsie.

2 kahdkjaf kahdkjaf | 19. dubna 2007 v 9:09 | Reagovat

blbot daj te asj ine obrasky hej

3 kahdkjaf kahdkjaf | 19. dubna 2007 v 9:09 | Reagovat

boha vam nahanam kurva

4 pervtrsv xdfyc wačv tcffsayg pervtrsv xdfyc wačv tcffsayg | 20. dubna 2007 v 16:13 | Reagovat

to co jeeeeeee??????????

5 diuska diuska | 13. května 2007 v 19:46 | Reagovat

supeeeeeeeeeeeeeer ze si dal/a tu namahu=]

6 barbora barbora | 27. května 2007 v 16:03 | Reagovat

proste vav

7 sisa sisa | E-mail | 2. prosince 2007 v 11:14 | Reagovat

hm....teda strasne zaujimava strnnkaa:Dlool

8 adula adula | 9. ledna 2008 v 18:07 | Reagovat

noo je to vyborne,ked budem mat nieco na takuto temu,tak si ju stiahnem.... :))

9 mirus mirus | 26. února 2008 v 7:56 | Reagovat

ujde to pekne obrazky

10 Matik Matik | 13. března 2008 v 10:19 | Reagovat

Vy humusne zvery, bolo to zle, zvratene-....

11 blb blb | 2. dubna 2008 v 18:51 | Reagovat

blbost

12 darinkasss darinkasss | 10. dubna 2008 v 9:05 | Reagovat

akurat sa mi to hodi je to super!!!!

13 Luky =) Luky =) | 28. dubna 2008 v 18:32 | Reagovat

Prave toto som hladal je to vyyborne ;)

14 CACA CACA | 5. května 2008 v 19:29 | Reagovat

perfiiis prave sa mi to velmi  velmi hodiii

15 kua kua | 15. května 2008 v 9:29 | Reagovat

hhh

16 3 . tina 3 . tina | 15. května 2008 v 17:08 | Reagovat

mne to je jedo ake je to hlavne ze ucka bude spokojna

17 3 . tina 3 . tina | 15. května 2008 v 17:09 | Reagovat

LoL

18 barbora barbora | 27. května 2008 v 15:46 | Reagovat

mne je to fakt ale fakt jedno ale mam referat

19 jozef jozef | E-mail | 4. června 2008 v 12:51 | Reagovat

tak to je to

20 julia julia | Web | 6. června 2008 v 19:18 | Reagovat

ja robim projekt z dejepisu a nič som tu nenašla ale inak celkom fajn

21 Zyx Zyx | 18. června 2008 v 10:15 | Reagovat

fuj

22 Nesto Nesto | 18. června 2008 v 10:16 | Reagovat

grc

23 šušen šušen | 18. června 2008 v 10:17 | Reagovat

šušen

24 šamen šamen | 18. června 2008 v 10:18 | Reagovat

blllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllle

25 fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj | 18. června 2008 v 10:18 | Reagovat

fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

26 loser loser | 18. června 2008 v 10:19 | Reagovat

kovienko

27 wow wow | 18. června 2008 v 10:20 | Reagovat

cjfeakvdfsnhvsfnmBHEIJFMBFIHJUIHFUBHUFDBimhubmfumbhmierubgmjfudbujBHfuihmdmefuhuvcbhmerhbmcfhmehmhHBMhHHHAMHAETTIGHATHBTHBáATHMBábhmtmubhatubidudtgjasmibjibuhtihtrbjtrhbátjbgvátjbmjbábjátjbártgmbjmgjgiojsbgjistjhmosrhbtgjhnmsijirtjobmgubiojsgimsmimjstmobistubjtsijotikmigmsntnbigojnsbingmjfs_____________________________________________________________________________________________vjhfdjgheanfbuehenfdnghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

28 lopik lopik | 18. června 2008 v 10:21 | Reagovat

,tziofpojzpkzukivtí kz íitkzué=

29 KaTHusqaa KaTHusqaa | 18. ledna 2009 v 15:39 | Reagovat

zrejme mi tento clanok dost pomoze na estetiku takze Dakujeeeeeem velmi pekne :D

30 p... p... | 16. března 2009 v 18:21 | Reagovat

mno ale ja hladam rimskych kralov

31 barciusive barciusive | 17. března 2009 v 18:32 | Reagovat

je to fakt suuuuper stranka pekne obazky moc mi to pomohlo diky !

32 Romana Romana | E-mail | 27. dubna 2009 v 15:30 | Reagovat

ta  hmmm...  zdlhaveee

33 merik144 merik144 | 29. dubna 2009 v 8:29 | Reagovat

cawteeee

34 BUDHA BUDHA | 29. dubna 2009 v 8:30 | Reagovat

jaj ty kokso
augustus

35 kajja kajja | E-mail | 29. dubna 2009 v 19:19 | Reagovat

jo moc nudne ale ucka bude spokojna

36 Barča Barča | 2. května 2009 v 14:44 | Reagovat

celkom dobre ale je tu veľa zbytočnosti

37 mfluxz mfluxz | E-mail | Web | 16. května 2009 v 10:40 | Reagovat

25yBQs  <a href="http://kzdpshtljjmv.com/">kzdpshtljjmv</a>, [url=http://jfnxpxstxnet.com/]jfnxpxstxnet[/url], [link=http://jqpfqmriwtjm.com/]jqpfqmriwtjm[/link], http://bupddcjayjrb.com/

38 oliver oliver | 16. května 2009 v 12:03 | Reagovat

moc dobry
diiiiiiiiiiiiiiiiiik

39 cica123 cica123 | E-mail | Web | 3. června 2009 v 8:39 | Reagovat

jojoojky tota stranka je supwer

40 cica123 cica123 | E-mail | Web | 3. června 2009 v 8:39 | Reagovat

joj Barca ako sa mi mas mojko

41 smejko smejko | 26. dubna 2010 v 13:02 | Reagovat

hm dost dobre ale vela citania to neije premna :D ale inac dost dobre ale inokedy to len nejak zhrnut tak na 10 viet a ja to naoc talko zbytocneho citania :D

42 julinka julinka | 11. května 2010 v 19:01 | Reagovat

na odpisowanie referatow do skoly je to celkom dobre!!ale inac uplna debilina!!!

43 ivqa ivqa | 23. května 2010 v 19:20 | Reagovat

presne julinka

44 lujská lujská | E-mail | 23. května 2010 v 20:49 | Reagovat

fííííííhá

45 patca1999 patca1999 | 27. dubna 2011 v 16:47 | Reagovat

fakt je to dobré díky pomohli ste mi

46 Ninka Ninka | E-mail | 14. dubna 2013 v 12:37 | Reagovat

prečo tu neni Rímska škola?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama